ÚVZ SR: Pohotovostné služby slúžia len na odber vzorky alkoholu

V súvislosti so zriadením pohotovostných služieb na stanovenie metanolu v alkohole, zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej internetovej stránke pohotovostné služby konkrétnych Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12828-uvz-sr-pohotovostne-sluzby-sluzia-len-na-odber-vzorky-alkoholu