Úzkostné poruchy starších osôb

Strach patrí k základným, tzv. inštinktívnym citom. Má významnú úlohu pre prežitie. Strachová reakcia má za úlohu reagovať čo najprimeranejšie na nejakú formu ohrozenia a vedie k úteku, útoku, vyhnutiu sa. Podľa toho, ako človek vyhodnotí situáciu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11350-uzkostne-poruchy-starsich-osob