V 16 krajinách EÚ začal projekt o vplyve chemických látok na zdravie

V týchto dňoch distribuuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v Bratislave ako koordinátor celoeurópskeho projektu Democophes v SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici ako spolupracujúce pracovisko, informačné a pozývacie listy do základných škôl v Bratislave, Brusne a v Slovenskej Ľupči, ktorými pozývajú matky s deťmi na účasť v tejto štúdiiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10947-v-16-krajinach-eu-zacal-projekt-o-vplyve-chemickych-latok-na-zdravie