V Bratislave bola vysoká koncentrácia peľových zŕn pŕhľavovitých rastlín

V ovzduší Bratislavy boli zaznamenané v 31. kalendárnom týždni vysoké koncentrácie peľových zŕn pŕhľavovitých rastlínToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10716-v-bratislave-bola-vysoka-koncentracia-pelovych-zrn-prhlavovitych-rastlin