V Bratislave ocenili sestry a pôrodné asistentky

    1. 2012 sa uskutočnil už 5. ročník odovzdávania ocenení Biele srdce


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12293-v-bratislave-ocenili-sestry-a-porodne-asistentky