V Bratislave založili Ligu za život bez násilia

Liga za život bez násilia chce vypracúvať preventívne programy a kampane, orientované na znižovanie miery spoločenskej tolerancie násilia medzi ľuďmi a najmä mobilizovať spoločnosť v boji proti domácemu násiliu. Konštatovali to účastníci dnešnej konferencie v Bratislave, na ktorej platformu ligy slávnostne vyhlásiliiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3642-v-bratislave-zalozili-ligu-za-zivot-bez-nasilia