V. Cingel: Lekárski odborári sa dostali na tenký ľad

Tým, že by v súvislosti s hromadnými výpoveďami lekárov malo dôjsť aj k ohrozeniu poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti, sa podľa primára Kliniky detskej chirurgie na bratislavských Kramároch Vladimíra Cingela dostali lekárski odborári na tenký ľad, ktorý pod nimi praskáToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11296-v-cingel-lekarski-odborari-sa-dostali-na-tenky-lad

Pán primár Cingel by sa mal zamyslieť nad svojou vlastnou morálkou a etikou, nikto mu neberie právo nezúčastniť sa štrajku lekárov, ale nemal by sa správať populisticky a podrážať autoritu a odvahu svojich kolegov, ktorí v konečnom dôsledku bojujú aj za jeho vlastný prospech. Primár by mal byť v prvom rade veľkým odborníkom, pri strate morálneho kreditu by mal sám pochopiť, kde je, resp. nie je už jeho miesto.