V Hondurase nový zákon umožňuje privolať políciu aj na fajčiarov v súkromí

Zákon zakazuje fajčenie vo väčšine uzavretých verejných aj súkromných miest a prikazuje fajčiarom, aby stáli najmenej 1,8 metra od nefajčiarov, ak sa nachádzajú v otvorenom priestoreToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9766-v-hondurase-novy-zakon-umoznuje-privolat-policiu-aj-na-fajciarov-v-sukromi