V Košiciach sa koná medzinárodná konferencia o zdraví Rómov


(Admin Zzz.sk) #1

Dvojdňová medzinárodná konferencia o rómskom zdraví sa začala dnes na pôde Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika (LF UPJŠ) v KošiciachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6867-v-kosiciach-sa-kona-medzinarodna-konferencia-o-zdravi-romov