V Košiciach sa konal Snem Sekčnej komory medicínsko-technických pracovníkov

Úprave vnútorných predpisov a postaveniu laborantov a technikov v zdravotníctve sa venoval v poradí 5. snem Sekčnej komory medicínsko-technických pracovníkov v KošiciachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2476-v-kosiciach-sa-konal-snem-sekcnej-komory-medicinsko-technickych-pracovnikov