V Košiciach sa konalo Sympózium primárnej prevencie ústneho zdravia

Predchádzaniu zubnému kazu a ochorení parodontu bolo venované dvojdňové Sympózium primárnej prevencie ústneho zdravia, ktoré dnes vyvrcholilo v aule Lekárskej fakulty v KošiciachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1560-v-kosiciach-sa-konalo-sympozium-primarnej-prevencie-ustneho-zdravia