V liečbe pacientov s osteoporózou pomáha aj pohyb a vhodná strava

Súčasťou liečby každého pacienta s osteoporózou by mala byť primeraná strava zabezpečujúca dostatočný príjem vápnika a vitamínu D a pohybToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9684-v-liecbe-pacientov-s-osteoporozou-pomaha-aj-pohyb-a-vhodna-strava