V Maďarsku spotreba alkoholu neklesla ani počas krízy

V posledných troch mesiacoch roka 2008 vplyvom hospodárskej krízy nakupovali Maďari menej ovocia a minerálnych vôd - spotreba alkoholu však nekleslaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7559-v-madarsku-spotreba-alkoholu-neklesla-ani-pocas-krizy