V Martine sa začala vedecko-odborná konferencia pľúcneho lekárstva


(Admin Zzz.sk) #1

Najnovšie poznatky v oblasti pneumológie a ftizeológie, transplantácie pľúc, nádory respiračného systému a problematika praktickej pneumoftizeológie sú hlavnými témami vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou V. Halákove dniToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7088-v-martine-sa-zacala-vedecko-odborna-konferencia-plucneho-lekarstva