V nemocnici v Šaci prebieha školenie vedúcich zdravotníckych pracovníkov


(Admin Zzz.sk) #1

Skvalitniť poskytované služby, zlepšiť medziľudské vzťahy, komunikáciu medzi personálom a pacientom, ako aj vnímanie pacientových potrieb je cieľom dvojdňových školení pre vedenie nemocnice, primárov, vrchné sestry oddelení a vedúcich úsekov v Nemocnici Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3105-v-nemocnici-v-saci-prebieha-skolenie-veducich-zdravotnickych-pracovnikov