V okrese Dunajská Streda bojujú pedagógovia proti drogám

V Dunajskostredskom okrese bojujú pedagógovia proti drogám. Program NE/hovorme o drogách vznikol v Žitnoostrovskom osvetovom stredisku (ŽOS) v Dunajskej Strede a jeho autorky Ildikó Pőczová a Jana Svetlovská vytvorili aj špeciálnu metodiku pre jeho celoročnú realizáciu v predškolských a školských zariadeniachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9303-v-okrese-dunajska-streda-bojuju-pedagogovia-proti-drogam