V ovzduší Bratislavy boli namerané vysoké hodnoty jelše, tisu a topoľa

Vysoké hodnoty počtu peľových zŕn jelše, tisu a topoľa boli namerané v 12. kalendárnom týždni v ovzduší Bratislavy. Stredné hodnoty dosiahli peľové zrná brestuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7931-v-ovzdusi-bratislavy-boli-namerane-vysoke-hodnoty-jelse-tisu-a-topola