V počte úmrtí na alkoholické ochorenie pečene je SR na 7.mieste v rámci EÚ

Systém zákonných a iných opatrení na kontrolu alkoholu patrí na Slovensku medzi sedem najprepracovanejších a najkvalitnejších v porovnaní s ďalšími členskými krajinami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4203-v-pocte-umrti-na-alkoholicke-ochorenie-pecene-je-sr-na-7mieste-v-ramci-eu