V prvom štvrťroku 2009 riešil ÚDZS viac podnetov ako vlani

Chirurgia, gynekológia, všeobecné a vnútorné lekárstvo a pediatria. To sú odbory, z ktorých Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) prijal v tomto roku najviac podaní v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti (ZS)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6296-v-prvom-stvrtroku-2009-riesil-udzs-viac-podnetov-ako-vlani