V rámci výzvy zameranej na špecializované nemocnice registruje Ministerstvo zdravotníctva 12 žiadostí

Ministerstvo zdravotníctva SR prijalo a zaregistrovalo celkom 12 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Operačného programu zdravotníctvo, ktorá je zameraná na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocnícToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5232-v-ramci-vyzvy-zameranej-na-specializovane-nemocnice-registruje-ministerstvo-zdravotnictva-12-ziadosti