V Rooseveltovej nemocnici je zhromaždených ďalších desať výpovedí

Z približne 350 lekárov Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta Banská Bystrica podalo k 1. októbru výpovede 194Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11025-v-rooseveltovej-nemocnici-je-zhromazdenych-dalsich-desat-vypovedi