V Sliači si vymieňajú skúsenosti a poznatky členovia kardioklubov

jšie skúsenosti a najnovšie poznatky z osvetovej a preventívnej činnosti proti kardiovaskulárnym ochoreniam si vymieňa vyše 70 členov kardioklubov na 1. celoslovenskom stretnutí, ktoré sa začalo dnes v kúpeľoch Sliač pri príležitosti Svetového dňa srdca.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1319-v-sliaci-si-vymienaju-skusenosti-a-poznatky-clenovia-kardioklubov