V stravovaní slovenských detí sú ešte stále nedostatky

V stravovacom režime detí ešte stále pretrvávajú nedostatky, ktoré preukázala aj prierezová epidemiologická štúdia zameraná na hodnotenie výživy a životosprávy detí vo vzťahu k riziku vzniku obezity. Na dnešnom odbornom seminári o tom informovala predsedníčka Združenia pre zdravú výživu Katarína BabinskáToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3508-v-stravovani-slovenskych-deti-su-este-stale-nedostatky