V Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne darovalo dnes krv 35 študentov

V Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Trenčíne dnes uskutočnili v rámci 13. ročníka Študentskej kvapky krvi 35 odberov krvi. Podľa informácie organizátorky akcie Márie Vargovej, ktorá vyučuje na škole odborné predmety, na odbery prišli okrem žiakov zdravotníckej školy aj študenti Združenej strednej školy na Jilemnického ulici a Gymnázia Ľudovíta štúraToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3557-v-strednej-zdravotnickej-skole-v-trencine-darovalo-dnes-krv-35-studentov