V Štúrove ochorelo na hnačku 15 stravníkov závodnej jedálne

V Štúrove ochorelo od 24. do 25. apríla na hnačku 15 stravníkov závodnej jedálne. Epidémiu hnačkových ochorení hlásil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Nových Zámkoch. Klinické príznaky u chorých ustúpili do 24 hodín.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2510-v-sturove-ochorelo-na-hnacku-15-stravnikov-zavodnej-jedalne