V Tatrách sa začala konferencia venovaná všeobecnému lekárstvu

V Starom Smokovci sa dnes začala 32. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSVPL SLS), ktorej hlavnou myšlienkou je “Všeobecný lekár – základný pilier efektívnej zdravotnej starostlivosti”Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11020-v-tatrach-sa-zacala-konferencia-venovana-vseobecnemu-lekarstvu