V Trnave ocenili osobnosti v oblasti zdravotníctva

Riaditeľ Národného ústavu reumatologických chorôb v Piešťanoch Jozef Rovenský, bývalý dekan Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a organizátor misií do krajín tretieho sveta Vladimír KrčméryToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4220-v-trnave-ocenili-osobnosti-v-oblasti-zdravotnictva