V UNLP zaviedli vyšetrenia mutácií génu podmieňujúcich cielenú liečbu karcinómu pľúc

Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF v spolupráci s Oddelením patológie UNLP Košice a Ústavom patológie UPJŠ LF zaviedol do praxe metódu stanovenia mutácií génu, ktoré súvisia so vznikom a liečbou nádorov pľúc.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13043-v-unlp-zaviedli-vysetrenia-mutacii-genu-podmienujucich-cielenu-liecbu-karcinomu-pluc