V zdravotníctve pracujú najmä ženy, pribúda aj počet riaditeliek

Ženy tvoria aj naďalej výrazný segment pracovných síl v rezorte zdravotníctva. Muži nemajú väčší záujem pracovať v zdravotníctve s výnimkou v povolaní lekár, čo znamená, že feminizácia v zdravotníctve pretrváva aj naďalej



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11065-v-zdravotnictve-pracuju-najma-zeny-pribuda-aj-pocet-riaditeliek