Väčšina preplatkov z ročného zúčtovania už poistencom odišla

Na vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2006 zostáva podľa zákona čas do 31. októbraToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3457-vacsina-preplatkov-z-rocneho-zuctovania-uz-poistencom-odisla