Valašek: Extrémne teploty môžu spôsobiť poruchy zdravia zamestnancov

Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty,Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/926-valasek-extremne-teploty-mozu-sposobit-poruchy-zdravia-zamestnancov