Variť zdravo vôbec neznamená variť nechutne

Odborník na zdravú výživu, stravovanie a životosprávu Peter Minárik radí pripravovať obedy v súlade so všeobecne platnými zásadami zdravej výživyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10428-varit-zdravo-vobec-neznamena-varit-nechutne