Varovné fotografie namiesto nápisov na cigaretových krabičkách

Obrázky pľúcnych a iných ochorení spôsobených fajčením tabakových výrobkov sa do konca roka 2008 povinne objavia na obaloch cigariet vo Veľkej Británii. Rozhodla o tom vláda s tým, že “písomné varovania zavedené v roku 2003 nemajú požadovaný efekt”Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3175-varovne-fotografie-namiesto-napisov-na-cigaretovych-krabickach