Vedenie FNsP Bratislava prijalo kvôli azbestu viacero opatrení

Vstup do priestorov pri magnetickej rezonancii vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava (FNsP) je po 16.00 hodine dovolený iba pre vybrané osoby (vrátnička, pracovníci kyslíkovej stanice).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1568-vedenie-fnsp-bratislava-prijalo-kvoli-azbestu-viacero-opatreni