Verejné zdravotníctvo

Pojem verejné zdravotníctvo sa začal používať asi pred 400 rokmi v súvislosti s kontrolou chorôb, aby sa predišlo ich ďalšiemu šíreniu. Odvtedy sa verejné zdravotníctvo vyvíja a zahŕňa podporu zdravia, ako aj ochranu zdraviaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12551-verejne-zdravotnictvo