Veterinári budú riadiť niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva


(Admin Zzz.sk) #1

Dovedna päť riaditeľov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove, Bardejove, Humennom, Starej Ľubovni a Vranove nad Topľou bolo odvolaných k dnešnému dňu. Na ich miesta majú nastúpiť zväčša veterináriToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2284-veterinari-budu-riadit-niektore-regionalne-urady-verejneho-zdravotnictva

(rovnianek) #2

Tí najkompetentnejší v Bratislave asi spia. Veď je to dehonestácia stavu. Sú to komunistické praktiky


(MU) #3

Príspevok len charakterizuje stav, ktorý tu je a to, že tieto kroky, ktoré sa udiali nie sú len dehonestáciou občanov Prešovského kraja, ale je to dokaz toho, že verejne zdravotníctvo ešte stále nemá v spoločnosti potrebnú vážnosť a nie je považované za hodnotnú súčasť zdravotníctva, ale len nejakú úradníčku odnož, ktorá ma vydávať len nejaké posudky… Musím oponovať vyjadreniam autorov, že len lekár/hygienik je kompetentný a len on “vie”. Súhlasím s názorom, že nie je momentálne vhodne, aby bol riaditeľom regionálneho úradu niekto kto nie je zdravotnícky pracovník, ale kompetentný nie je len hygienik nakoľko k zdravotníckym pracovníkom patria aj absolventi odboru verejne zdravotníctvo, nato sa už akosi pri plači nad odvolávaním pozabudlo. Myslím, že v súčasnej situácii, ktorú možno označiť za krízový stav, je dôležité povzniesť sa trosku nad nejaké osobne ublíženie a pochopiť skutočnosť, že cele verejne zdravotníctvo, ako také je dnes vystavene existenčnej otázke. Z tohto pohľadu je teda odvolávanie možné označiť len za jednu z Jóbových zvesti a mali by sme sa skôr pýtať keď sa udialo toto čo bude nasledovať ďalej


(gabriela) #4

Verejné zdravotníctvo na slovensku je vo veľkej kríze, vďaka kompetentným a najvyšším, ktorí nedokázali oponovať ani elementárnou potrebou praxe v oblasti, ktorá je veľmi citlivá…


(anka) #5

Môžem sa prihlásiť za riaditeľa na Regionálnu veterinárnú správu ? Som lekárka s 2 atestáciami . Nemám níč proti iným odborným pracovníkom na RÚVZ .Na čele verejného zdravotníctva stal od počiatku lekár .Lekárku fakultu hygienicku nahradila Fakulta verejného zdravotníctva a čo jej absolventi? Čo programy a projekty verejného zdravotníctva ,ktoré sú medicínsky zamerané .
V regiónoch , kde dôjde k takýmto zásadným zmenám si lekári môžu hľadať iné zamestnanie ,nemajú šancu prežiť ani nič presadiť .


(Marian) #6

Myslím si, že je to rovnaké vo všetkých odvetviach. Nie je dôležité kto som, aký mám papier, ale čo dokážem a akú chuť mám niečo dokázať. Koľko inžinierov, docentov, profesorov tu chodí v starých favoritoch a predáva kozmetiku alebo poistky, pretože ich diplom a práca ich neuživí. Podľa mňa je na Slovensku prebytok niektorých povolaní, druhá polovica – tí potrební si zasa na seba vedia zarobiť samostatne, nepotrebujú k tomu starý komunistický skorumpovaný manažment v nejakej nemocnici, spravia si vlastnú súkromnú prax.

Východisko je emigrácia za prácou v rámci EÚ alebo aj celosvetovo, na Slovensku, v tejto veľmi malej krajine sa ťažko uživia státisíce vzdelaných ľudí dôstojne a dlhodobo s predpokladom na dobrý dôchodok alebo celkovo budúcnosť.