Veterinárne lieky a potravinová bezpečnosť


(Admin Zzz.sk) #1

Vzhľadom na skutočnosť, že zdravie zvierat určených na produkciu potravín je reálne prepojené so zdravím ľudí – konzumentov, nesmie byť zdravie ľudskej populácie ohrozované.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8978-veterinarne-lieky-a-potravinova-bezpecnost