Viac ako 180 miliónov ľudí nemá prístup k pitnej vode v krajinách postihnutých konfliktom alebo nepokojom – UNICEF

Bratislava, 5. september 2017 - Viac ako 180 miliónov ľudí nemá prístup k pitnej vode v krajinách postihnutých konfliktmi, násilím a nestabilitou, upozornil UNICEF v súvislosti so Svetovým týždňom vody. „Prístup detí k bezpečnej vode a sanitácii, obzvlášť počas konfliktov a krízových situácií, je právo, nie privilégium,“ povedal Sanjay Wijesekera, riaditeľ programovej divízie vody, sanitácie a hygieny UNICEF. „V krajinách sužovaných násilím, vysťahovalectvom, konfliktmi a nestabilitou musí byť najdôležitejší prostriedok na prežitie – voda – prioritou.“ Podľa nedávnej analýzy UNICEF a Svetovej zdravotníckej organizácie sú ľudia žijúci v kritických situáciách až štvornásobne náchylnejší trpieť nedostatkom pitnej vody než zvyšok populácie. Z odhadovaných 484 miliónov ľudí žijúcich v kritických situáciách v roku 2015, chýbali 183 miliónom základné služby pitnej vody. V Jemene, krajine otrasenej už viac ako 2 roky trvajúcim konfliktom, hrozí v jeho dôsledku kolaps vodovodných sietí, zásobujúcich najväčšie mestá. Okolo 15 miliónov ľudí už bolo odtrhnutých od prístupu k čistej vode a sanitácii. V Sýrii, kde sa trvanie konfliktu blíži už k siedmemu roku, potrebuje okolo 15 miliónov ľudí, z čoho odhadom 6,4 milióna tvoria deti, bezpečnú čistú vodu. Voda je často používaná ako vojnová zbraň: iba v roku 2016 boli civilisti úmyselne odrezaní od prístupu k vode najmenej tridsaťkrát (šlo o mestá: Aleppo, Damascus, Hama, Raqqa a Dara), vrátane zničenia studní a znečistenia vodných zdrojov. V oblastiach postihnutých konfliktom v severovýchodnej Nigérii bolo poškodených alebo zničených 75 % vodnej a sanitačnej infraštruktúry, 3,6 milióna ľudí zostalo bez základných dodávok vody. V Južnom Sudáne, kde boje zúria už viac ako tri roky, bola poškodená alebo úplne zničená takmer polovica vodných zdrojov. „V mnohých ďalších prípadoch boli vodné a sanitačné systémy cieľom útoku, zničené alebo ponechané bez opravy až do bodu kolapsu. Keď deti nemajú žiadny prístup k bezpečnej vode a zdravotný systém je v ruinách, podvýživa a potenciálne smrteľné choroby, ako cholera, nastupujú.“ Napríklad v Jemene tvoria deti viac ako 53 % z viac ako pol milióna zaznamených prípadov cholery a akútnej vodnej hnačky. Somálsko trápi najhoršia epidémia cholery za posledných 5 rokov s takmer 77 000 prípadov podozrenia na choleru/akútnu vodnú hnačku. V Južnom Sudáne je výskyt cholery najvážnejší v histórii krajiny, od júna 2016 bolo zaznamenaných viac ako 19 000 prípadov. V krajinách s hroziacim hladomorom, ako je severovýchod Nigérie, Somálsko, Južný Sudán a Jemen, akútne potrebuje prístup k bezpečnej vode takmer 30 miliónov ľudí, vrátane 14,6 milióna detí. Odhaduje sa, že tento rok bude podvyživených 5 miliónov detí, z toho približne 1,4 milióna bude trpieť vážnou podvýživou.Zdroj: UNICEF

Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14159-viac-ako-180-milionov-ludi-nema-pristup-k-pitnej-vode-v-krajinach-postihnutych-konfliktom-alebo-nepokojom-unicef