Viera a spiritualita ovplyvňujú dlhovekosť

Viera a spiritualita sú podľa prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 100 ľudí vo veku medzi 100 a 104 rokov, považované za najvýraznejšie faktory ovplyvňujúce dlhovekosťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1142-viera-a-spiritualita-ovplyvnuju-dlhovekost