Vizualizácia ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov pomáha aj pri výučbe

Systém uchovávania a vyhodnocovania ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov využívaný na Klinike neonatológie Lekárskej fakulty UPJŠ sa osvedčil nielen v liečebnom procese, ale aj pri výučbe študentov a kontinuálnom vzdelávaní personálu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13022-vizualizacia-ultrazvukovych-nalezov-u-kriticky-chorych-novorodencov-pomaha-aj-pri-vyucbe