Vláda o Implementácii Európskej stratégie starostlivosti o deti a dorast

Na Slovensku vznikne medzirezortná pracovná skupina, ktorá vypracuje Národný program starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 - 2015. Zámerom je do národného programu implementovať Európsku stratégiu starostlivosti o deti a dorast.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2494-vlada-o-implementacii-europskej-strategie-starostlivosti-o-deti-a-dorast