Vláda odobrila projekt jednej zdravotnej poisťovne, vzniknúť má v roku 2014

Projekt zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, teda jednej štátnej zdravotnej poisťovne, sa má zrealizovať v prípade dohody aj nedohody s akcionármi súkromných zdravotných poisťovní. Pokiaľ by k dohode došlo, malo by sa tak stať od januára 2014, pokiaľ nie, siahlo by sa po vyvlastňovaní a jedna poisťovňa by mala vzniknúť od júla toho istého roka. Vyplýva to z projektu zavedenia unitárneho systému z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorý dnes schválila vláda SR. Koľko prostriedkov bude na takýto krok potrebných, nie je jasné, spôsob oceňovania má určiť nový transformačný zákon.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13122-vlada-odobrila-projekt-jednej-zdravotnej-poistovne-vzniknut-ma-v-roku-2014