Vláda schválila balík nariadení k zákonu o verejnom zdravotníctve


(Admin Zzz.sk) #1

Vláda dnes schválila balík vykonávacích predpisov k zákonu o verejnom zdravotníctve. Nariadenia sa týkajú požiadaviek na vodu určenú na ľudskú spotrebu, ochrany zdravia pred hlukom, vibráciami, či nadmernou záťažou pri práci.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/716-vlada-schvalila-balik-nariadeni-k-zakonu-o-verejnom-zdravotnictve