Vláda: Súkromné zdravotné poisťovne zostanú zachované

Vláda sa dnes jednomyseľne zhodla na modeli jednej spoločnej verejnoprávnej poisťovne, ktorá by vznikla zlúčením Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2665-vlada-sukromne-zdravotne-poistovne-zostanu-zachovane