Vláda: ÚDZS posudzoval vlani tri žiadosti o licencie pre vznik nových poisťovní

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) posudzoval v minulom roku tri žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, z toho dve žiadosti boli podané ešte v roku 2005. Uvádza to Výročná správa o hospodárení ÚDZS za rok 2006, ktorú dnes vláda vzala na vedomieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2373-vlada-udzs-posudzoval-vlani-tri-ziadosti-o-licencie-pre-vznik-novych-poistovni