Vláda vzala na vedomie správu o činnosti ÚDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) uskutočnil v roku 2006 celkom 17 dohľadov na mieste v zdravotných poisťovniach. V deviatich prípadoch začal správne konanie, v rámci ktorých uložil pokutu zdravotným poisťovniam v úhrnnej výške 4 060 000 korún.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2853-vlada-vzala-na-vedomie-spravu-o-cinnosti-udzs