Vláda zrušila úlohy bývalej vlády, nebude katalóg ani zoznam zdravotných výkonov

Vláda dnes súhlasila s materiálom Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré navrhlo zrušiť jednu z povinností predchádzajúcej vlády z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1867-vlada-zrusila-ulohy-byvalej-vlady-nebude-katalog-ani-zoznam-zdravotnych-vykonov