Vladimír Baláž: Optimálne sú štyri robotické operačné centrá na Slovensku

Vladimír Baláž pôsobí tiež ako prednosta Urologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity vo FNsP. V nemocnici pracuje od jej vzniku v roku 1983Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12661-vladimir-balaz-optimalne-su-styri-roboticke-operacne-centra-na-slovensku