Vo Vrábľoch odovzdali do používania novú stanicu Rýchlej lekárskej pomoci

Skrátiť čas na poskytnutie pomoci obetiam havárií a iných mimoriadnych udalostí a zvýšiť šance na záchranu ich životov umožní nová stanica Rýchlej lekárskej pomoci,Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/977-vo-vrabloch-odovzdali-do-pouzivania-novu-stanicu-rychlej-lekarskej-pomoci