Vo Vranovskej nemocnici otvorili nové oddelenie Rádiológie a tri denné stacionáre

V priestoroch Vranovskej nemocnice, dnes uviedli do života zrekonštruované Rádiologické oddelenie ako aj tri nové denné stacionáre. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov nemocnice sa tak dostalo na vyššiu kvalitatívnu úroveňToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12276-vo-vranovskej-nemocnici-otvorili-nove-oddelenie-radiologie-a-tri-denne-stacionare